استفاده نادرست از زبان اردو

    مسئله مهم در باره کاربرد زبان اردو فقط تلفظ نادرست یا حرف زدن به زبان اردو به گویش انگلیسی نیست . مسئله خطرناکی که موجب نابودی زبان اردو می باشد انحراف ازقواعد اساسی صرفی و نحوی این زبان است که هنوز مورد توجه خاصی قرار نگرفته است.

این یک واقعیت است که واژه های زبان های زنده جهان با مرور زمان تغییر یا به واژه های جدید تبدیل می شوند واین از علائم زنده بودن آن زبان می باشد. زبان اردو از این لحاظ یکی از غنی ترین زبان های زنده جهان محسوب می شود. این زبان تاکنون وازه های زیادی از زبانهای هندی، سانسکریت، فارسی، عربی، انگلیسی، حتی ترکی را به طرف خویش جذب نموده است. این روش در زبانهای دیگرجهان موجب تغییر قواعد دستوری صرفی ونحوی قرار نگرفته است درمیان زبانهای زنده جهان اردو تنها زبانی است که توسط واژه های بیگانه موجب دگرگونی در دستور اساسی آن قرارگرفته است. 

  مثلاً بسیاری از مردم عادی این گونه حرف می زنند "آپ آؤ" (شما بیا) "آپ جاؤ" (شما برو) درحالی که این جمله ها ازلحاظ دستور زبان نادرست می باشند.   

  این گونه تخریب درکاربرد زبان اردو از طریق شبکه های تلویزیون هند به عمل می آید. مثلا دریکی ازبرنامه های شبکه تلویزیون معروف هندی که برنامه کودکان را پخش می کند هنرمندی در دیالوگ خود می گوید "هم آرهاهون "(من می آییم) یا هم هون(مااست) و.... اینگونه برنامه های تلویزیون هند تلفظ کودکان محلی را بسیارخراب کرده است . زبان هندی در واقع بعضی از واکه های اساسی اردو را اصلاً دارا نمی باشد مثلاًً خ، و، ز، ض، ظ وغ و... و به همین جهت هندی زبانان واژه های زیادی را درگفتار همیشه نادرست تلفظ می کنند: مثلا خطر را کهتر، غلام را گلام و قلم را کلم می گویند، می توانیم این را از تاثیرات فرهنگی هند بشمریم. بعضی  از شبکه های محلی نیز در تقلید آنان دنبال نابودکردن زبان اردو هستند. به خصوص نمایشنامه نویسان محلی در پذیرش سریع این روش گوی سبقت را از دیگران ربوده ­­اند .

   درنمایشنامه های پاکستانی می بینیم که برخی از هنرمندان دختر را با واژه "پسر" مخاطب  قرار می دهند ، دریکی از این نمایشنامه ها پدری با دخترخویش این گونه حرف می زند "پسرم شما کجا می روی ..... شما کی بر می گردی".

     بعضی از سیاستمداران پاکستانی که زبان مادری شان اردو نیست درسخنرانی ها رعایت مذکر و مونث را نمی نمایند، بنده خودم از زبان یکی سیاستمداران معروف شنیدم واژه "مردم" را درگفتگوی خویش با صیغه مونث بکارمی برد درحالی که ازلحاظ دستور زبان اردو این واژه مذکر می باشد.

    به نظر من این تغییر یا کاربرد نادرست زبان اردو اشتباهی نیست بلکه عمداً این روش را بکارمی برند . ما نمی دانیم این دسیسه چه کسی است. ممکن است این از دسیسه های هندو یا قدرت دیگر بین المللی باشد.

    بعضی از موسسه های محلی با اهداف خص بیگانه پرستی  مدت زمان زیادی است که درصدد نابودی زبان اردو می باشند هدف اساسی آنان در نابودی زبان اردو این است که نسل جوان را از ذخایر علوم اسلامی دورکنند وسرمایه گرانقدر فرهنگی، مذهبی وتمدنی را که در گنجینه های این زبان نهفته است از بین ببرند. پیشنهاد هایی که برای نوشتن زبان اردو باحروف لاتین به وجود آمده بود در واقع نقطه آغاز نابودی این زبان می باشد . بعد از استقلال پاکستان وهند اولین تهاجمی که در ایالت اوتارپرادش هند به زبان اردو وارد گردید ممنوع شدن آن در مدارس بعنوان متون درسی بودکه درنتیجه امروز درمرکز اصلی و زادگاه زبان اردو، "شهر لکهنو" هیچ کدام ازدانشجویان نمی تواند اسم خویش را به خط اردو بنویسد حتی  آگهی های مراسم دینی نیز به خط هندی چاپ می شوند. متون دینی نیز به همین خط نگاشته می شود. این روش عامل بزرگی در زمینه قطع ارتباط علمی نوجوانان با علوم دینی ادبی تاریخی اردو قرارگرفته است.

   در این باره با یکی از تهیه کنندگان شبکه تلویزیونی مذاکره ای داشتم، وی گفت : " این گونه کاربرد نادرست دستوری درزبان گفتاری هیچ مشکلی برای آن زبان ایجاد نمی کند چون زبان ادبی در واقع زبان نوشتاری می باشد ونویسندگان هیچ وقت تحت تاثیر زبان گفتاری قرار نمی گیرند. " من بسیار تعجب کردم اگر در جامعه ای کاربرد نادرست دستوری رسماً رایج شود چگونه آن زبان می تواند برای آینده زنده بماند.

    موجب تأسف است که بعضی از اداره های دولتی که وظیفه اساسی شان حفظ وگسترش زبان اردو می باشد درقبال این گونه تحریف های دستوری و فرهنگی هنوز اقدام مثبتی را انجام نداده­­ ­­­اند. لازم است که مقامات دولتی ذی ربط ونویسندگان وظیفه شناس با درک اهمیت این مسئله در زمینه پاکسازی وترویج زبان شیرین اردو تلاش نمایند.

ساحر  لکهنوی 

/ 0 نظر / 44 بازدید