فرهنگ شعرای فارسی گوی شبه قاره

 این کتاب گرانسنگ را دکتر سید محمد اکرم اکرام ،استاد گرانقدر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پنجاب (لاهور) با همکاری چند تن از پژوهشگران گردآوری و تدوین کرده است.

     در کتاب آثارالشعراء فهرستی از اسامی و آثار شش هزار شاعر پارسی گوی (ازدوران مسعود سعد    515هجری قمری تا دوران علامه اقبال 1357هجری قمری ) گردآوری و ترتیب یافته است.

تلاش های نخستین ترتیب و تدوین  این اثر ارزنده از سال 1381 در لاهور و با همکاری خانه فرهنگ ج.ا.ایران(آقای محمد سعید معزالدین) و چند تن از پژوهشگران با نظارت و سرپرستی دکتر اکرم شاه آغاز گشت و به همت مرکز تحقیقات فارسی در اسلام آباد به انجام رسید.

       شیوه پژوهش و گردآوری و ارایه متن در این کتاب به شیوه فرهنگ نگاری و ارایه فهرستی می باشد که با نام و عنوان و تخلص شاعر آغاز می شود و سپس به منابع و مراجع و ماخذی که زندگی نامه و آثار شاعر در آن درج شده است اشاره می گردد.

     در تدوین کتاب، افزون از کتب چاپی مرجع و تاریخ و ادب از تذکره های خطی و دستنویس نیز استفاده شده است.

      کتاب آثار الشعراء که با پیش گفتار رایزن فرهنگی ج.ا.ایران و سرپرست مرکز تحقیقات فارسی آقای سید مرتضی آْل صاحب فصول و مقدمه آقای دکتر اکرم شاه انتشار یافته است  در نوع خود اثری کم نظیر و در خور توجه و بهره برداری برای استادان و دانشجویان و پژوهشگران حوزه گسترده و غنی زبان و ادبیات فارسی است تا از این رهگذر با نام و آثار شاعران پارسی گوی منطقه وسیع شبه قاره که بخش عظیمی از پیشینه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی و ادب فارسی را در برمی گیرد، بیش از پیش آشنا گردند.

/ 2 نظر / 23 بازدید
فرهنگسرای ملل

سلام . انشا ء ا... بزودی شاهد افزایش همکاری های فرهنگی ادبی و ارتباطات بیشتر هنرمندان و نویسندگان دو کشور دوست با یکدیگر باشیم . /میو ه چیان .

سید وحید سمنانی

با سلام! همت دوستان در توسعه زبان فارسی ستودنی‌ است. ما دسترسی به پاکستان نداریم. چگونه می‌شود این کتاب را تهیه کرد؟ آیا در نمایشگاه تهران غرفه‌ای از رایزنی فرهنگی هست؟ متشکر می‌شوم مرا بی خبر نگذارید.