درگذشت استاد وحید قریشی

 پروفسور وحید قریشی  در 14 فوریه سال 1925م در شهر گوجرانوالهایالت پنجاب به دنیا آمد و در سن هشتاد و دو سالگی پس از طی دوران بیماری روز شنبه 25مهرماه 1388 برابر با 17 اکتبر 2009 درگذشت.

     نام اصلی وی عبدالوحید است و در دنیای ادب به اسم وحیدقریشی معروف بود.وی  در سال 1944م لیسانس خود را از دانشگاه جی سی لاهور ،در سال 1946 م کارشناسی ارشد فارسی ،در سال 1950م کارشناسی ارشد تاریخ، و در سال 1952 ممدرک دکتری فارسی را اخذ نمود.

     وحید قریشی  در طول سال های 1951 م الی 1956 م به عنوان  استادتاریخ در دانشگاه اسلامیه گوجرانواله ،و سپس در طول  سال های 1957 م الی 1958 م دردانشگاه اسلامیه لاهور به تدریس تاریخ مشغول بود.

    این استاد زبان فارسی از سال 1958م الی 1962 م در دانشگاه اسلامیهلاهور فارسی تدریس کرد. و در سال 1962 م رسما تدریس اردو در دانشگاه پنجاب را آغاز کرد.

    وحید قریشی در سال 1962 م به مدت ده ماه مسئولیت انجمن تحقیقاتپاکستان را نیز بر عهده داشت.

       وی  در سال 1980م به سمت مدیریت دانشگاه خاور شناسی منصوب گردید وسپس در سال 1982 م الی 1983 م  به عنوان مدیر افتخاری اکادمی اقبال لاهور برگزیدهشد.

      اقبال شناس پاکستانی  در دوران ریاست جمهوری ضیاء الحق به سمتمسئول فرهنگستان ملی پاکستان (مقتدره قومی زبان)منصوب گردیدو چهار سال بعد به لاهور بازگشت و مسئولیت بزم اقبال و اکادمی اردو مغربی پاکستان را بر عهدهگرفت و تا اخرین سالهای زندگی خویش وابسته به اکادمی اردو بود.

      دکتر وحید قریشی در دوران مدیریت دانشگاه خاور شنا سی سردبیر مجلهدانشگاه خاور شناسی بود و در زمان جشن صد ساله دانشگاه پنجاب ویژه نامه ای به چاپ رساند.

    وی همچنین مدیر مجله بزم اقبال بود.و دو رساله مجلس ترقی و ادبپاکستان را به عنوان "صحیفه "  نیز منتشر کرد.در دوران مسئولیت فرهنگستان زبان ملیده ها عنوان کتاب در جهت پیشرفت و بهبود زبان اردو منتشر نمود.

     کتاب های تحقیقاتی برجسته دکتر وحید قریشی عبارتند از:شبلی کی حیات (حیات شبلی)،معاشقه،میر حسن و ان کا دوران (میر حسن و دوران آن)،مطالعه حالی،تنقیدی مطالعه  اور باغ و بهار(مطالعه انتقادی و باغ و بهار) ایک تجزیه (یکتجزیه).آقای دکتر وحید قریشی 7 کتاب به زبان فارسی و اردو،یک عنوان کتاب به زبان پنجابی و 7 کتابدر موضوع تاریخ تالیف نمود.وی بیش از دویست مقاله پژوهشی و نقد و بررسی در موضعات ادبی و تایخینگاشته است.

     وی  در سال های پایانی عمر با ارزش خویش بسیاری از کتابهای کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه دانشگاه جی سیلاهور اهدا کرد.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید